ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡದಿಂದ ಮನವಿ: ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 1)ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, 2)ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, 3)ಲಸಿಕೆ (ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್) ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 4)ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. 5)ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 6)ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ Prevention is Better Than Cure

Wednesday, May 4, 2022

ಪದಬಂಧ - ಮೇ 2022

ಪದಬಂಧ - ಮೇ 2022 

9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ “ಚಲನೆ, ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು” ಘಟಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪದಗಳು.


ಸುಳಿವುಗಳು

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ;

1. ಕಾಯವು ಚಲಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ (4)

2. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಎಣಿಸಿ ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ (4)

3. ಇಂತಹ ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕಾಯವು ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಅಲುಗಾಡದು (6)

4. ಕಾಯದ ಚಲನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಬಲ (5)

5. ಕೇರಂ ಪಾನ್‌ಗಳು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಚದರುತ್ತವೆ (7)

ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ;

1. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು (4)

2. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಚಲನೆ (7)

3. ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಾಯಗಳ ಚಲನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ ಗೆಲಿದವನಿವ (4)

4. ಕಾಯದ ಚಲನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತಿಂಥ ಬಲವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಬಲ (7)

5. ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಆದರೆ ಅದು (4)

ಏಪ್ರಿಲ್ ಪದಬಂಧದ ಉತ್ತರಗಳು ರಚನೆ: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹುತ್ತನಹಳ್ಳಿ 

No comments:

Post a Comment